Ilmaiset toimituskulut yli 50€ tilauksista!

Tilaus- ja sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot (v. 19.4.2018)

 

1. YLEISET EHDOT

Osapuolet ja yleiset tiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kuluttaja-asiakkaille ja yritysasiakkaille Fix Team K&H Oy:n tarjotessa palveluita tai tuotteita verkkokaupan (peseautosi.fi) välityksellä.

Elinkeinonharjoittajan yhteystiedot:

Fix Team K&H Oy
Taninkatu 11
33400 Tampere
Y‐tunnus: 2476749‐2
Sähköposti: asiakaspalvelu@peseautosi.fi
Puhelin: 050 302 8640

Fix Team K&H Oy (jatkossa myös ”peseautosi.fi”) voi päivittää näiden yleisten sopimusehtojen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Jokaiseen tilaukseen sovelletaan tilaushetkessä voimassa olleita sopimusehtoja. Peseautosi.fi ei myy tuotteitaan jälleenmyyjille ja se pidättää oikeuden olla myymättä tuotteita poikkeuksellisen suurissa erissä.

 

2. Hinnat ja maksaminen

Myytäessä tuotteita EU-maiden sisällä hinnat sisältävät Suomen lainsäädännön mukaisen arvonlisäveron.

Tuotteiden hinnat eivät sisällä kuljetusta, ellei toisin ole mainittu. Tuotteiden kuljetuksesta aiheutuvat kulut (toimituskulut) on eritelty peseautosi.fi verkkokaupan tilausvaiheessa ennen tuotteiden maksamista.

Kotimaan toimitusmaksu Matkahuollolla 4,90€.

Jos hinnastossa on hintavirheitä, tuotetta ei myydä asiakkaalle selvästi alempaan hintaan, jos keskivertokuluttajan katsottaisiin ymmärtäneen virheen olemassaolo. Hintavirheenä voidaan pitää ainakin sellainen alempi hinta, jota ei tavallisesti ole käytössä alennusten muodossa elinkeinonharjoittajan verkkokaupassa tai alan muiden palveluntarjoajien verkkokaupoissa.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen, jolloin asiakas saa edukseen asiassa koituvan hyödyn. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.

Tiedot asiakkaan käytettävissä olevista maksutavoista löytyvät peseautosi.fi sivustolta (”maksutavat”). Maksaminen E-maksua käyttäen edellyttää asiakastilin luomista peseautosi.fi -sivustolla.

 

3. Tuotteiden toimitus ja toimitusaika

Peseautosi.fi pyrkii käsittelemään asiakkaan tilauksen kahden (2) arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Tilauksen käsittelylle edellytyksenä on, että asiakkaan tilauksen maksutapa on hyväksytty ja että kaikki tuotteet ovat varastossa toimitettavissa asiakkaalle. Peseautosi.fi -verkkosivustolla ilmoitetut toimitusaikatiedot perustuvat elinkeinonharjoittajan valmistajilta ja maahantuojilta saamiin toimitusaikatietoihin. Asiakas tiedostaa, että peseautosi.fi ja sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolella tapahtuvien ennalta arvaamattomien esteiden aiheuttamista viivästyksistä. Peseautosi.fi käyttää tilausten toimittamiseen ensisijaisesti kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, joiden aiheuttama viivästys on lähtökohtaisesti elinkeinonharjoittajalle ennalta arvaamaton este. Mikäli peseautosi.fi saa tiedon toimitusviivästyksestä etukäteen, tiedotetaan siitä asiakkaalle viivytyksettä.

Peseautosi.fi voi toimittaa asiakkaan tilauksen useammassa erässä. Kuluttajalla on oikeus joko hyväksyä tuotteiden jälkitoimitus tai vaihtoehtoisesti peruuttaa tilaus. Jälkitoimituksesta (tilauksesta puuttuvan tuotteen toimitus) syntyvistä postikuluista veloitetaan toimituskulut peseautosi.fi -verkkosivustolla tilaushetkellä olleen hinnoittelun mukaisesti.

Mikäli asiakas ei ole hyväksynyt jälkitoimitusta tai peseautosi.fi ei ole tavoittanut asiakasta seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoitettuaan jälkitoimituksesta, asiakkaan tilaus perutaan automaattisesti. Mikäli asiakas tilaa samalla tilauksella useita tuotteita, joista yhden tai useamman tuotteen saatavuus on heikko, peseautosi.fi ei ole velvollinen varaamaan toimitettavissa olevia tuotteita, mikäli asiakas ei hyväksy jälkitoimitusta.

 

4. Peruutusoikeus ja tuotteiden palauttaminen

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa ensimmäisen viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta tai palvelusopimuksen tekemisestä (peruuttamisaika) syytä ilmoittamatta. Kuluttaja voi peruuttaa tilauksen ennen sen toimittamista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että kuluttaja lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Peruuttaminen tulee tehdä kirjallisesti joko vapaamuotoisella ilmoituksella tai käyttäen peseautosi.fi tarjoamaa mallilomaketta.

Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, mikäli kyseessä on kuluttajansuojalain 6 luvun 16 pykälän mukainen tuote tai palvelu. Peruuttamisoikeutta ei ole tilanteessa, jossa asiakas on poistanut tuotteen sinetin tai käsittelyainetta sisältävän tuotteen suojuksen tai korkin.

Kuluttajan tulee palauttaa tuotteet viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Kuluttajan velvollisuutena on pystyä näyttämään, että tuotteet on palautettu määräajassa.

Asiakkaan tulee pakata palautettavat tuotteet huolellisesti. Asiakas vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Peseautosi.fi ohjeistaa Asiakasta säilyttämään peruuttamiseen liittyvät tuotteet ja tuotedokumentaation huolellisesti, kunnes peseautosi.fi on käsitellyt peruuttamisen kokonaisuudessaan.

Asiakas voi palauttaa tuotteet lähettämällä ne Matkahuollon Lähellä-Paketti -palvelun kautta. Palautus Matkahuollon Lähellä-Paketti -palvelun kautta on saman hintainen kuin lähtevä lähetys. Asiakas vastaa palautuksesta aiheutuvista lähetyskuluista. Lähellä-Paketti -palautuksia varten luomme lähetykselle palautuskoodin, jolla palautukset onnistuvat ilman osoitekortteja. Asiakkaan tulee huolehtia, että hän on ennen palauttamista sopinut palauttamisesta asianmukaisesti peseautosi.fi kanssa.

Peseautosi.fi palauttaa maksusuorituksen peruuttamisilmoituksen ja mahdolliset palautetut tuotteet saatuaan kuluttajalle viivytyksettä. Kuluttajalla ei ole oikeutta saada takaisin kaikkia maksusuorituksiaan, jos tavara on olennaisesti muuttunut tai vähentynyt. Maksusuorituksen palauttamisen edellytyksenä on, että Kuluttaja on toimittanut palautusta varten elinkeinonharjoittajalle riittävät ja oikeelliset tiedot.

 

5. Takuu

Takuu kuluttaja-asiakkaalle määräytyy ensisijaisesti valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Asiakkaan tulee perehtyä huolellisesti takuuta koskeviin ehtoihin (takuun sisältö, takuun antaja, voimassaoloaika ja -alue). Takuuehdot annetaan lähtökohtaisesti tuotteen yhteydessä käyttöohjeiden tai takuulomakkeen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti takuuehdot voivat sijaita valmistajan ilmoittamassa verkko-osoitteessa. Valmistajan mahdollisesti myöntämä lisätakuu saattaa edellyttää tuotteen rekisteröintiä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Peseautosi.fi ei ole vastuussa asiakkaan vääränlaisesta käsittelystä tai tapaturmasta, joka on johtanut tuotteen virheellisyyteen.

Valmistajan myöntämässä takuussa ohjaamme asiakkaan olemaan yhteydessä valmistajaan sen antamien takuuohjeiden mukaisesti.

Mikäli valmistaja ei ole määritellyt tuotteelle takuuaikaa, takaa peseautosi.fi joka tapauksessa tuotteelle kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaisen kuuden kuukauden pituisen sitoumuksen tuotteen virheettömyydestä ja toimivuudesta.

Peseautosi.fi vastaa aina tuotteisiin liittyvästä lakisääteisestä virhevastuusta, jonka kesto määräytyy tuotteen käyttötarkoituksesta ja oletetusta kestoiästä normaalikäytössä. Virhevastuuta koskevissa asioissa voit olla suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@peseautosi.fi .

Yritysasiakasta koskeva takuu määräytyy valmistajan antamien takuuehtojen mukaisesti ja tuotteen virhevastuu yritysasiakasta kohtaan päättyy takuuajan päättyessä. Valmistajan myöntämässä takuussa ohjaamme yritysasiakkaan olemaan yhteydessä valmistajaan sen antamien takuuohjeiden mukaisesti.

 

6. Tietosuoja ja evästeiden käyttö

Tilauksen yhteydessä asiakkaan tulee luovuttaa yhteystietonsa, jotka sisältävät asiakkaan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkaan tulee tilauksen yhteydessä luovuttaa yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, yrityksen nimitieto ja y-tunnus sekä osoite ja laskutusosoite. Asiakkaan luovuttamat tiedot tallennetaan peseautosi.fi asiakasrekisteriin ja tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti sekä tietoturvallisella tavalla.

Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä muun muassa etujen tarjoamiseen rekisteröityneille asiakkaille. Peseautosi.fi voi lähettää asiakkaalle sähköistä viestintää tuotearvosteluihin liittyen, johon vastaaminen on vapaaehtoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot ja asiakkaalla on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin.

Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa: www.fixtiimi.fi/peseautosifi/tietosuojaseloste. Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: peseautosi.fi, Taninkatu 11, 33400 Tampere.

Peseautosi.fi -sivusto voi sisältää evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö helpottaa ja nopeuttaa yleisesti verkkokauppa-asiointia ja esimerkiksi kirjautumista sisään verkkokauppaan.

 

7. Ylivoimainen este ja tilauksen viivästyminen

Peseautosi.fi ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei ole voinut välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mukaan lukien muttei poissulkien; työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot, häiriöt yleisissä tietoliikenneyhteyksissä, sähkökatkot sekä häiriöt postin kulussa tai maantieliikenteessä. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli 30 päivää, on sekä elinkeinonharjoittajalla että asiakkaalla oikeus purkaa kauppa ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

Peseautosi.fi ei vastaa viivästyksestä, joka on johtunut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä

 

8. Vahingonkorvausvastuu ja vastuunrajoitus

Peseautosi.fi ei vastaa tuotteen tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta, ellei kyseessä ole tahallinen teko tai törkeä tuottamus. Fix Team K&H Oy:n korvausvastuu rajoittuu kauppahinnan palauttamiseen, josta voidaan vähentää kohtuullinen käyttöhyöty, jonka asiakas on saanut.

 

9. Reklamaatio (virheilmoitus)

Asiakkaan reklamaatio käsitellään ainoastaan, kun se on toimitettu kirjallisessa muodossa. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@peseautosi.fi tai kirjepostilla osoitteeseen:

Fix Team K&H Oy
Taninkatu 11
33400 Tampere

Verkkosivulla on mahdollisuus jättää asiakaspalautetta tai täyttää reklamaatiolomake. Asiakkaan tulee tehdä virheilmoitus kohtuullisessa ajassa ja kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden sisällä siitä, kun hän havaitsi virheen.

Asiakkaan tulee esittää reklamaation yhteydessä ostokuitti tai muu todistus ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Mikäli asiakas ei pysty esittämään ostokuittia tai todistusta, on elinkeinonharjoittajalla oikeus periä ostokuitin tai muun todistuksen mahdollisesta etsinnästä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset ostajalta.

 

10. Kuluttajalainsäädäntö ja lainvalinta

Tuotteen tai palvelun luovuttamiseen sovelletaan Suomen ja EU:n kuluttajalainsäädäntöä soveltuvin osin, kun ostajana on kuluttaja.

Yritysasiakkaiden suhteen sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja yritystä koskevin osin ja muilta osin Kauppalakia (27.3.1987/355).

 

11. Kuluttajaneuvonta ja riidanratkaisu

Kuluttajaneuvonta antaa lisätietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

Kuluttaja‐asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, ellei kuluttaja ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Ensisijaisesti mahdolliset riitaisuudet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Tätä sopimusta koskevat riita-asiat käsitellään lopullisesti yrityksen kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi nostaa aina kanteen ja olla vastaajana oman asuinpaikkansa alioikeudessa.